billetes-euro-mano

Ajut de 200€ del pla anticrisi

28/06/2022

Els beneficiaris seran els autònoms, treballadors i aturats amb ingressos inferiors a 14.000 € anuals i amb un patrimoni inferior a 43.196 €, que no cobrin cap pensió de la Seguretat Social (jubilació, invalidesa …), ni cap prestació, com l’Ingrés Mínim vital.

Els treballadors han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i les persones en atur, el cobrin o no, han d’estar apuntades a les Oficines d’Ocupació.

Els beneficiaris han de tenir residència legal a Espanya durant 1 any com a mínim de forma interrompuda.

Computen els ingressos de la unitat familiar a 01-01-2022.

Es podrà sol·licitar online a la web d’Hisenda fins el 30-09-22.

Si en tres mesos no s’ha cobrat l’ajuda, s’entendrà denegat i es podrà impugnar a través d’un Recurs de Reposició, i posteriorment a través d’una Reclamació Econòmica-Administrativa davant del TEAR.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Píndola informativa

12 agost 2022

Píndola informativa

Compte bancari abandonat

8 agost 2022

Compte bancari abandonat

Píndola informativa

5 agost 2022

Píndola informativa

Hipoteca i desnonament

3 agost 2022

Hipoteca i desnonaments

Declaració de béns a l’exterior

27 juliol 2022

Declaració de béns a l’exterior

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 juny 2022

Bo al lloguer jove

Impost sobre el luxe

7 juny 2022

Impost sobre el luxe

Pildores Informatives

1 juny 2022

Permís retribuït, Lloguer Social als okupes, Embargaments.

Visita Institucional Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

27 maig 2022

Visita institutcional de l’Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

Pildores Informatives

27 maig 2022

Resum Pildores Informatives