billetes-euro-mano

Ajut de 200€ del pla anticrisi

28/06/2022

Els beneficiaris seran els autònoms, treballadors i aturats amb ingressos inferiors a 14.000 € anuals i amb un patrimoni inferior a 43.196 €, que no cobrin cap pensió de la Seguretat Social (jubilació, invalidesa …), ni cap prestació, com l’Ingrés Mínim vital.

Els treballadors han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i les persones en atur, el cobrin o no, han d’estar apuntades a les Oficines d’Ocupació.

Els beneficiaris han de tenir residència legal a Espanya durant 1 any com a mínim de forma interrompuda.

Computen els ingressos de la unitat familiar a 01-01-2022.

Es podrà sol·licitar online a la web d’Hisenda fins el 30-09-22.

Si en tres mesos no s’ha cobrat l’ajuda, s’entendrà denegat i es podrà impugnar a través d’un Recurs de Reposició, i posteriorment a través d’una Reclamació Econòmica-Administrativa davant del TEAR.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Nous permisos laborals Juny 2023

13 septiembre 2023

Nous permisos laborals Juny 2023

Reconeixement a Anna Fontboté Dalmau

20 diciembre 2022

Reconeixement als 50 anys d’activitat

Pindola informativa 51 i 52

19 octubre 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 septiembre 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 septiembre 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 septiembre 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 julio 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 julio 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 junio 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 junio 2022

Bo al lloguer jove