paternitat

Complement Maternitat/Paternitat

28/03/2022

Segons Sentència del Jutjat Social núm. 8 de Saragossa, de 10 de març de 2.022, aquells homes que sol·licitin que se'ls reconegui el complement de maternitat en la seva pensió contributiva de jubilació ordinària, anticipada forçosa, viduïtat o incapacitat permanent, que haguessin accedit a aquesta entre l'1 de gener de 2.016 i el 3 de febrer de 2.021 i fossin pares de dos o més fills, veuran reconegut el complement amb efectes retroactius.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Impost sobre el luxe

7 June 2022

Impost sobre el luxe