declaraciobens

Declaració de béns a l'exterior

27/07/2022

Al gener la Justícia Europea va tombar el règim sancionador per no declarar els béns a l'exterior. 
Ara el Tribunal Suprem declara la nul·litat, amb efectes retroactius, de les multes per informar 
fora de termini els béns i els actius dineraris a l'estranger. 
Això suposa que els contribuents sancionats al seu dia, podran recuperar les sancions que van 
pagar amb interessos.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 51 i 52

19 October 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Impost sobre el luxe

7 June 2022

Impost sobre el luxe