impuestoplusvaliamunicipal

Desapareix la Plusvàlua Municipal

28/10/2021

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la plusvàlua municipal que s'aplica quan hereta, ven o es dóna un immoble de naturalesa urbana.

El Tribunal Constitucional l'any 2017 i el 2019 ja va declarar nuls determinats articles sobre el càlcul de les operacions immobiliàries quan es produïen pèrdues a les transaccions immobiliàries.

Ara s'anul·la el tribut fins i tot quan hi ha guanys a l'operació.

Aquesta anul·lació de la plusvàlua municipal afectarà les operacions que s'efectuïn a partir de la data de publicació de la sentència, o sigui que no tenen caràcter retroactiu.

 

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Impost sobre el luxe

7 June 2022

Impost sobre el luxe