AEAT

Informació AEAT

19/03/2020

Suspensió de terminis administratius 

Atesa la suspensió de terminis administratius que marca la disposició addicional tercera, no us preocupeu si teniu algun tràmit pendent.

S'està tramitant una norma legal tributària amb l'ampliació dels terminis per realitzar tràmits.

Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments dels deutes tributaris

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments per a pimes i autònoms.

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut de Reial decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d'ajornaments incloses en el mateix, han de procedir d'acord amb les següents instruccions:

  • Presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".
  • Al presentar la sol·licitud s’ha de marcar l’apartat: “Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.”
  • En el camp de la motivació de la sol·licitud s'ha d'incloure l'expressió "Ajornament RDL".

Noticies relacionades

Noticies de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Campaña Renta 2021

4 abril 2022

Campaña Renta 2021

Campanya Renda 2021

4 abril 2022

Campanya Renta 2021

Pildoras Informativas

4 abril 2022

Pildoras Informativas

Pildores Informatives

4 abril 2022

Pildores Informatives

Complemento de Maternidad/Paternidad

28 marzo 2022

Complemento reconocido con efectos retroactivos

Complement de Maternitat/Paternitat

28 marzo 2022

Complement reconegut amb efectes retroactius.

Feliz Navidad i Feliç Año 2022

20 diciembre 2021

Feliz Navidad i Feliç Año 2022

Bon Nadal i Feliç any 2022

20 diciembre 2021

Bon Nadal i Feliç any 2022

Plan de igualdad

22 noviembre 2021

Plan de igualdad

Pla d’igualtat

22 noviembre 2021

Pla d’igualtat.