20210201_11_41_09_web

La Inspecció de Treball impulsa un Pla d'Actuació per a regularitzar la situació laboral de sector d'empleades de llar

19/11/2020

El Pla s'inicia amb actuacions dirigides a comprovar les condicions salarials i de cotització a la Seguretat Social.

L'acció inspectora es centra en les persones ocupadores, oferint-los assistència tècnica i informació per actualitzar els salaris inferiors a l'SMI i les respectives quotes de les persones ocupades en aquest sistema especial

La campanya de sensibilització vol fer front a l'economia irregular a la llar, en un àmbit laboral especialment feminitzat i afectat per la precarietat

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha iniciat un Pla d'Actuació per a regularitzar els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social de el sector de les empleades de la llar. La campanya inspectora i de sensibilització s'adreça a les persones ocupadores, oferint assistència tècnica i informació perquè procedeixin a la regularització dels salaris que es trobin per sota de l'Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social .

El Pla d'Actuació de l'Organisme Autònom posa també el seu focus en la lluita contra l'economia irregular, donant prioritat a les denúncies presentades i comunicacions rebudes a la bústia de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

L'objectiu de la campanya és que la remuneració i, per tant, la base de cotització dels treballadors i treballadores que integren aquest sistema especial, altament feminitzat i precaritzat, s'ajusti a la quantia actualment marcada de el Salari Mínim Interprofessional (SMI): per jornada completa de 950 euros / mes en 14 pagues (1.108,33 € / mes amb prorrateig de pagues extres), i per jornada per hores el salari mínim serà de 7,43 euros / hora.

Per procedir a la regularització de salari i cotitzacions de les persones treballadores de la llar, el titular de la llar familiar haurà de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el salari real actual des del 1 de gener de 2021, que en cap cas podrà ser inferior a l'SMI vigent.

A la pàgina web de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ( https://www.mites.gob.es/itss/web/index.html ) es pot trobar un lloc web, amb tota la informació detallada sobre les diferents vies per regularitzar els salaris i les cotitzacions: tant a la seu electrònica de la Seguretat Social, a través de el Sistema RED (graduats socials, gestories i professionals autoritzats) o mitjançant l'enviament d'un formulari a què es pot accedir a un QR disponible a la pàgina web.

A més, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha iniciat la comunicació, a través de cartes, amb les persones ocupadores d'aquest sistema especial, informant-los sobre la necessitat de regularitzar i actualitzar les condicions salarials i les respectives cotitzacions de les persones empleades de la llar.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Nous permisos laborals Juny 2023

13 septiembre 2023

Nous permisos laborals Juny 2023

Reconeixement a Anna Fontboté Dalmau

20 diciembre 2022

Reconeixement als 50 anys d’activitat

Pindola informativa 51 i 52

19 octubre 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 septiembre 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 septiembre 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 septiembre 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 julio 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 julio 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 junio 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 junio 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis