Oferta Treball

Oferta de Treball a Fontboté Assessors

22/06/2021

En Fontboté Assessors necesitamos cubrir las siguientes plazas, si está interesado envía curriculum vitae a Juridic@fontbote.es o pónte en contacto por teléfono al 977337000 (Luisa Sánchez).

___________________________________________________________

Graduado social o titulado con experiencia mínima de 3 años, alta y Baja empresas, asesoramiento, Seguridad Social, Incapacidad temporal, nómina.
Contrato temporal + indefinido (dependiendo de la valía) de 38 horas semanales.

__________________________________________________________

Fiscal-contable con experiencia mínima de 3 años, Confección de impuestos, Declaración de la Renta, IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, Tributación.
Contrato temporal + indefinido (dependiendo de la valía) de 38 horas semanales.

__________________________________________________________

Administrativo / a con experiencia mínima de 3 años, Tramitación de Siniestros y Producción.
Contrato temporal + indefinido (dependiendo de la valía) de 38 horas semanales.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 51 i 52

19 October 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Oferta Treball

Oferta de Treball a Fontboté Assessors

25/10/2021

A Fontboté Assessors necessitem cobrir les següents places, si esteu interessats envieu currículum vitae a Juridic@fontbote.es o poseu-vos en contacte per telèfon al 977337000 (Lluïsa Sánchez).

__________________________________________________________________________

 Graduat social o titulat amb experiència mínima de 3 anys , alta i Baixa empreses, assessorament, Seguretat Social, Incapacitat temporal, nòmina.

Contracte temporal + indefinit (depenent de la vàlua) de 38 hores setmanals.

__________________________________________________________________________

Fiscal-comptable amb experiència mínima de 3 anys, Confecció d’impostos, Declaració de la Renda, IRPF, IVA, Impost de Societats, Tributació.

Contracte temporal + indefinit (depenent de la vàlua) de 38 hores setmanals.

_________________________________________________________________________

Administratiu/va amb experiència mínima de 3 anys, Tramitació de Sinistres i Producció.

Contracte temporal + indefinit (depenent de la vàlua) de 38 hores setmanals.

 

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

LA PRESTACIÓ COMPENSATORIA EN CATALUNYA

5 February 2020

L’art. 233-14 CCC estableix aquesta prestació per garantir que en cas de ruptura matrimonial, el cònjuge que resulti perjudicat econòmicament es vegi compensat per l’altre cònjuge.
No cobreix una situació de necessitat, sinó el desequilibri econòmic que es genera arran de l’divorci.

RECLAMACIONS REGULARITZACIONS DE CONSUM

4 February 2020

A vegades les companyies o comercialitzadores energètiques regularitzen
de forma unilateral el consum de l’usuari, trobant-se aquest amb una
factura que ha d’abonar sota amenaça de suspensió o tall de
subministrament.

FITXERS DE SOLVÈNCIA PATRIMONIAL (ASNEF, RAI, …)

4 February 2020

Si tenim un deute inscrit en algun Registre de Morositat i això ens impedeix finançar-nos, tant a nivell empresa com a nivell particular, o contractar amb nous proveïdors

COM COMPLEMENTAR LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

31 January 2020

Si tenim 65 anys i venem el nostre habitatge habitual, podem anar de lloguer o comprar un altre habitatge més modesta, i amb els diners que ens sobre de la venda podem complementar la nostra pensió.

Event sostenibilitat empresarial

23 January 2020

Anna Fontboté, en representació de la nostra empresa, FONTBOTÉ ASSESSORS, S.A., va assistir a un Event de Sostenibilitat Empresarial

Successió d’empreses

22 January 2020

En cas de traspassos o vendes de negocis, hem de tenir en compte que l’empresari cessionari (adquirent), se subroga en les obligacions laborals i de seguretat social dels treballadors de l’empresa que adquireix, de forma solidària amb el cedent (venedor), i durant 3 anys des del traspàs.

Premis Cambra Reus 2019

4 December 2019

El passat Dijous 28 de noviembre es va celebrar a l’Auditori Antoni Gaudí de fira Reus, el Premis Cambra Reus 2019, on es van lliurar els premis de reconeixement als valors de la empreneduria de les empreses de la comarca.

Perquè t’interessa tenir una assegurança de vida?

4 December 2019

En cas de defunció cobreix la hipoteca i la teva família queda protegida econòmicament.
En cas d’invalidesa et permet completar la pensió.
En cas d’incapacitat professional et permet obtenir uns ingressos econòmics per fer front a les teves despeses.

Tributa una vivenda “okupada” ilegalment a l’IRPF?

13 November 2019

Hisenda (a través de la Consulta Vinculant de 28-05-18) considera que queda fora de la imputació de rendes immobiliàries des del moment en el que s’ha iniciat un procediment judicial de desnonament contra l”okupa”, sense necessitat d’esperar a Sentència.