nanopildora-1

Pildores Informatives

01/06/2022

PERMÍS RETRIBUÏT

Una Sentència de l'Audiència Nacional de 20 d'abril de 2022 estableix que els permisos retribuïts dels treballadors per anar al metge en hores laborables no inclouen les visites a metges de la sanitat privada, llevat que expressament es reculli en conveni.

L'Audiència Nacional fa una interpretació restrictiva del Conveni.

 

LLOGUER SOCIAL ALS OKUPES

El Tribunal Constitucional anul·la l'obligatorietat que les grans forquilles haguessin d'oferir un lloguer social als seus okupes abans d'iniciar un procés judicial (Llei 1/2022, 3 Març).

El Tribunal Constitucional ho declara inconstitucional perquè vulnera la competència exclusiva de l'Estat per fixar les bases de les obligacions contractuals com també per afectar l'àmbit processal.

A més, aquesta nul·litat suposa la finalització de tots aquells procediments administratius sancionadors iniciats per no complir aquesta condició.

 

EMBARGS

El SMI (Salari Mínim Interprofessional) és inembargable.

No obstant això, ara una Resolució del TEAC ha matisat que aquesta protecció de qui cobra per sota dels 1.000 €, només s'ha de mantenir sobre el darrer ingrés percebut al mes, sent embargables tots els estalvis acumulats en períodes anteriors.

De manera que el saldo disponible en un compte bancari és embargable encara que el seu origen procedeixi d'un ingrés inferior a 1.000 €, i malgrat que ja existeixi un embargament sobre l'excedent d'un SMI.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 51 i 52

19 October 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo