nanopildora-1

Pildores Informatives

01/06/2022

PERMÍS RETRIBUÏT

Una Sentència de l'Audiència Nacional de 20 d'abril de 2022 estableix que els permisos retribuïts dels treballadors per anar al metge en hores laborables no inclouen les visites a metges de la sanitat privada, llevat que expressament es reculli en conveni.

L'Audiència Nacional fa una interpretació restrictiva del Conveni.

 

LLOGUER SOCIAL ALS OKUPES

El Tribunal Constitucional anul·la l'obligatorietat que les grans forquilles haguessin d'oferir un lloguer social als seus okupes abans d'iniciar un procés judicial (Llei 1/2022, 3 Març).

El Tribunal Constitucional ho declara inconstitucional perquè vulnera la competència exclusiva de l'Estat per fixar les bases de les obligacions contractuals com també per afectar l'àmbit processal.

A més, aquesta nul·litat suposa la finalització de tots aquells procediments administratius sancionadors iniciats per no complir aquesta condició.

 

EMBARGS

El SMI (Salari Mínim Interprofessional) és inembargable.

No obstant això, ara una Resolució del TEAC ha matisat que aquesta protecció de qui cobra per sota dels 1.000 €, només s'ha de mantenir sobre el darrer ingrés percebut al mes, sent embargables tots els estalvis acumulats en períodes anteriors.

De manera que el saldo disponible en un compte bancari és embargable encara que el seu origen procedeixi d'un ingrés inferior a 1.000 €, i malgrat que ja existeixi un embargament sobre l'excedent d'un SMI.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 juny 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 juny 2022

Bo al lloguer jove

Impost sobre el luxe

7 juny 2022

Impost sobre el luxe

Visita Institucional Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

27 maig 2022

Visita institutcional de l’Ajuntament de Reus a les nostres Oficines

Pildores Informatives

27 maig 2022

Resum Pildores Informatives

Ofertes de Treball

21 abril 2022

Ofertes de Treball aquest mes d’abril.

Campanya Renda 2021

4 abril 2022

Campanya Renta 2021

Pildores Informatives

4 abril 2022

Pildores Informatives

Complement de Maternitat/Paternitat

28 març 2022

Complement reconegut amb efectes retroactius.

Bon Nadal i Feliç any 2022

20 desembre 2021

Bon Nadal i Feliç any 2022