nanopildora-1

Pildores Informatives

04/04/2022

INGRÉS MÍNIM VITAL

Les persones que haguessin percebut el 2021 un Ingrés Mínim Vital, malgrat estar exempt de tributació, estaran obligades a presentar la Declaració de Renda.

AUTÒNOMS I IRPF

Tots aquells autònoms que hagin percebut en 2.021 prestacions extraordinàries per cessament dactivitat hauran de declarar-les com a rendiments del treball, amb els primers 2.000 € exempts.

SUBJECTES A TRIBUTAR PER IRPF

Els assalariats que el 2.021 van cobrar entre 14.000 € i 22.000 €, dels quals més de 1.500 € fossin prestacions del SEPE.

NO SUBJECTES A IRPF

Aquells assalariats que el 2.021 van cobrar menys de 14.000 €, encara que haguessin cobrat de diversos pagadors.

LLOGUERS A IRPF

Per als exercicis 2020 i 2021 es redueixen a 3 mesos el termini per considerar l'impagament del lloguer per l'arrendatari i es pugui deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

DEDUCCIONS DE L'IRPF PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES

Hi ha tres noves deduccions a IRPF per obres de millora energètica a l'habitatge habitual, arrendades i en edificis residencials, executades entre Octubre de 2.021 i Desembre de 2.023.

Amb un estalvi de calefacció i refrigeració del 7%, la deducció serà del 20% de la inversió amb el límit de 5.000€ anuals.

Amb un estalvi del 30%, la deducció serà del 40% amb el límit de 7.500 €/any.

A edificis, la deducció pot ser del 60 % amb el límit de 5.000 €/any, ia més propietaris i comunitats de propietaris poden beneficiar-se d'altres ajudes o subvencions, com la reducció del 50 % de l'IBI.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Ofertes de Treball

21 abril 2022

Ofertes de Treball aquest mes d’abril.

Campanya Renda 2021

4 abril 2022

Campanya Renta 2021

Complement de Maternitat/Paternitat

28 març 2022

Complement reconegut amb efectes retroactius.

Bon Nadal i Feliç any 2022

20 desembre 2021

Bon Nadal i Feliç any 2022

Pla d’igualtat

22 novembre 2021

Pla d’igualtat.

El Tribunal Suprem fixa el valor d’adquisició per l’amortització a l’IRPF d’immobles adquirits per herència o per donació

4 novembre 2021

El Tribunal Suprem fixa el valor d’adquisició per l’amortització a l’IRPF d’immobles adquirits per herència o per donació

Desapareix la Plusvàlua Municipal

28 octubre 2021

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la plusvàlua municipal que s’aplica quan hereta, ven o es dóna un immoble de naturalesa urbana.

Quasi dos treballadors moren a diari a Espanya per accident laboral, i la tendència es a l’alça

28 octubre 2021

La construcció i la indústria manufacturera són les activitats que més accidents laborals han sofert, mentre que el transport i l’emmagatzematge són les activitats amb major nombre de decessos per aquesta causa.

Oferta Laboral a Fontboté Assessors

25 octubre 2021

Oferta de Treball a Fontboté Assessors

Empresa i Treball obre avui els ajuts del Pla de Subvencions anual 2021 per als sectors del comerç, els serveis i la moda

22 juny 2021

• Avui s’ha obert el tràmit telemàtic per sol·licitar a través de Canal Empresa les ajudesl, que es podran demanar fins el 15 de juliol
• El pla, dotat amb 8,8 milions d’euros, inclou 8 programes que incideixen en les principals necessitats del sector. Com a principals novetats, destaca la línia de foment de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i els ajuts específics al comerç en municipis amb alta dependència econòmica del turisme
• Així mateix, contempla una línia per a la transformació digital de les empreses comercials. A més, preveu un programa específic per a la reactivació i transformació de la moda catalana.