nanopildora-1

Pildores Informatives

04/04/2022

INGRÉS MÍNIM VITAL

Les persones que haguessin percebut el 2021 un Ingrés Mínim Vital, malgrat estar exempt de tributació, estaran obligades a presentar la Declaració de Renda.

AUTÒNOMS I IRPF

Tots aquells autònoms que hagin percebut en 2.021 prestacions extraordinàries per cessament dactivitat hauran de declarar-les com a rendiments del treball, amb els primers 2.000 € exempts.

SUBJECTES A TRIBUTAR PER IRPF

Els assalariats que el 2.021 van cobrar entre 14.000 € i 22.000 €, dels quals més de 1.500 € fossin prestacions del SEPE.

NO SUBJECTES A IRPF

Aquells assalariats que el 2.021 van cobrar menys de 14.000 €, encara que haguessin cobrat de diversos pagadors.

LLOGUERS A IRPF

Per als exercicis 2020 i 2021 es redueixen a 3 mesos el termini per considerar l'impagament del lloguer per l'arrendatari i es pugui deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari.

DEDUCCIONS DE L'IRPF PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A HABITATGES

Hi ha tres noves deduccions a IRPF per obres de millora energètica a l'habitatge habitual, arrendades i en edificis residencials, executades entre Octubre de 2.021 i Desembre de 2.023.

Amb un estalvi de calefacció i refrigeració del 7%, la deducció serà del 20% de la inversió amb el límit de 5.000€ anuals.

Amb un estalvi del 30%, la deducció serà del 40% amb el límit de 7.500 €/any.

A edificis, la deducció pot ser del 60 % amb el límit de 5.000 €/any, ia més propietaris i comunitats de propietaris poden beneficiar-se d'altres ajudes o subvencions, com la reducció del 50 % de l'IBI.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Nous permisos laborals Juny 2023

13 septiembre 2023

Nous permisos laborals Juny 2023

Reconeixement a Anna Fontboté Dalmau

20 diciembre 2022

Reconeixement als 50 anys d’activitat

Pindola informativa 51 i 52

19 octubre 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 septiembre 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 septiembre 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 septiembre 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 julio 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 julio 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 junio 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 junio 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis