Pídora-formativa

Pindola informativa 51 i 52

19/10/2022


EL TRIBUNAL SUPREM PERMET DESNONAR A LA PARELLA DE L'INQUILI QUE DEIXA EL PIS

Perquè la parella d'un llogater que abandona l'immoble llogat pugui romandre al pis, ha de 
reunir uns requisits.
Be haver conviscut amb l'inquilí un mínim de 2 anys anteriors al desistiment del lloguer o bé 
tenir un fill en comú, independentment del temps de convivència.
Si l'inquilí renunciant no ho comunica a l'arrendador, la parella que vulgui romandre a 
l'immoble ho ha de manifestar a la propietat en el termini d'1 mes.

ACTUALITZACIÓ DEL LLOGUER 

Tots els contractes d'habitatge subjectes a la LAU que hagin d'actualitzar el lloguer fins al 31 
de desembre de 2022, tenen limitada la seva actualització en un 2 % màxim.

Noticias relacionadas

Noticias de asesoría, de gestión, jurídicas, nuevas leyes.
Está al día y que no se te escape nada

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo

Impost sobre el luxe

7 June 2022

Impost sobre el luxe