consumo

RECLAMACIONS REGULARITZACIONS DE CONSUM

04/02/2020

 

A vegades les companyies o comercialitzadores energètiques regularitzen
de forma unilateral el consum de l'usuari, trobant-se aquest amb una 
factura que ha d'abonar sota amenaça de suspensió o tall de 
subministrament.
Doncs bé, les audiències provincials han declarat nul·les les esmentades
factures de regularització de l'consum quan l'usuari no ha estat avisat 
amb antelació a l'procés d'inspecció.

Notícies relacionades

Notícies d’assessoría, de gestió, jurídiques, noves lleis.
Estiguet al dia i que no se’t escapi res

Pindola informativa 51 i 52

19 October 2022

Pindola informativa 51 i 52

Pindola informativa 50

27 September 2022

Pindola informativa 50

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

13 September 2022

Circular informativa novetats regulació servei domèstic

Pindola informativa 49

7 September 2022

Pindola informativa 49

Declaración de bienes al exterior

27 July 2022

Declaración de bienes al exterior

Declaració de béns a l’exterior

27 July 2022

Declaració de béns a l’exterior

Ajuda de 200€ del pla anticrisi

28 June 2022

Ajut de 200€ del pla anticrisi

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

28 June 2022

Ayuda de 200€ del plan anticrisis

Entrevista a Anna Maria Fontboté

9 June 2022

Bo al lloguer jove

Impuesto sobre el lujo

7 June 2022

Impuesto sobre el lujo