SERVEIS

Altres gestions

Medi ambient

Adequació a la normativa vigent de l'activitat de l'empresa d'acord amb la legislació, com a conseqüència de reformes realitzades, modificacions,etc., i que han estat notificades en el seu moment a l'administració; declaracions periòdiques de residus, aigües i renovacions periòdiques de les llicències mediambientals.

Qualitat

Obtenció de la certificació de qualitat, ja sigui a nivell de les diferents ISO, com de la "Q" de qualitat.

Realització de les auditories internes

 • 9001 Qualitat
 • 14001 Mediambient
 • 27001 Seguretat informació
 • 18001 OSHAS (PRL)

Seguretat alimentària

Adaptació de l'empresa a la normativa sobre la seguretat alimentària.

A qui obliga
Productors d'aliments.
Empreses de manipulació i envasat de productes alimentaris.
Establiments d'alimentació: Restaurants, bars, fleques, confiteries, càterings, ...
Empreses que realitzen operacions de neteja i desinfecció.
Qualsevol altra activitat involucrada en la cadena alimentària.

Sancions
L'incompliment d'aquesta normativa, l'exposa a un règim de sancions importants de 3.005,07€ fins a 600.012,10€.

Anàlisi de perill i punts crítics de control

 • Identificació, avaluació i control dels principis del APPCC.
 • Planificació de controls i presa de mostres.
 • Formació de l'equip de treball APPCC
 • Determinació dels punts de control crítics i els límits per a cada PCC.
 • Identificació de les mesures correctores.
 • Establiment d'un sistema de registre i control per a APPCC.

Informe sobre al·lèrgens i intoleràncies alimentàries.

 • Llistat de productes amb identificació de les substàncies que produeixen al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Elaboració de la carta menú.
 • Formació sobre seguretat alimentària i manipulació d'aliments.
 • Accés a tota la informació a través del codi QR.
 • Certificat de compliment de la gestió d'al·lèrgies.

Protecció de dades

Adaptació GDPR (Nou reglament europeu de protecció de dades).

Tractament de dades, responsabilitat del tractament, transferències internacionals de dades. LSSICE (internet), informació sobre les normatives relatives als serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic.

Inscripcons al Registre d'empreses acreditades

Tramitació de la inscripció obligatòria de les empreses que la seva activitat tingui relació amb el sector d ela construcció.

Projectes d'energies renovables, estalvi energètic i edificació sostenible

Gestió de tot el projecte per a la renovació o substitució de maquinària, instal·lacions elèctriques, etc., així com la gestió de les subvencions que per a aquest concepte estan regulades.

Formació

Assessorament i aplicació de les subvencions d'acord amb la legislació vigent, pel que fa als imports atorgats anualment a cada empresa, ja sigui voluntaris o obligatoris (carnet de manipulador d'aliments, de pràctic de grues, d'utilització de carretons elevadors, etc.)

Enginyeria industrial
i/o comercial

Gestió de tota la documentació precisa (sol.licitud, plànols, visats, etc.), així com la seva tramitació i seguiment fins a l’aprovació del projecte de nova activitat, reforma, ampliació, adaptació a les normatives vigents, etc.

e.factura

Assessorament en l'obligatorietat de realitzar l'emissió de factura electrònica per a les empreses que han de facturar a l'administració, ja sigui estatal, comunitària, provincial o local. L'obligació no és només per a l'empresa principal contractada, sinó que també obliga a les subcontractades.

Certificat digital

Gestió per a l'obtenció del certificat digital, als efectes de poder gestionar diferents tràmits com poden ser:

 • Obtenció de la inscripció al REA
 • Expedició de la factura electrònica
 • Tràmits davant de l'administració

Estas interesat
en algun servei

Contacta amb nosaltres i et donarem informació sobre qualsevol dels nostres serveis, omple el següent formulari i especifica’ns les teves necessitats.

Si ho prefereixes també ens pots contactar directament
al telèfon 977 337 000

Horari
Matí 08:30 – 14:30h
Tarda 16:00 – 18:00h
Divendres tarda tancat
fontbote@fontbote.es


Protecció de dades personals
Utilitzarem les seves dades per enviar el butlletí informatiu. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat