SERVEIS

Serveis jurídics

Civil i Mercantil

 • Assessorament jurídic (redacció de tot tipus de contractes: compravenda, arrendaments urbans i rústics, convenis, ...)
 • Direcció lletrada als jutjats en defensa d'interessos particulars i empresarials.
 • Reclamació de deutes civils i mercantils, divorcis, desnonament d'arrendataris, reclamació de quotes comunitàries als propietaris morosos, reclamació de clàusula sol i IRPF.
 • Negociació amb les entitats bancaries i companyies d'assegurances.
 • Constitució de societats, Associacions, Cooperatives, ...
 • Dissolució i liquidació d'entitats.

Laboral

 • Assessorament jurídic i Assitència lletrada als judicis laborals (acomiadament, reclamacions de quantitats, impropiacions contra les mútues, l'INSS, la Tresoreria de la Seguretat Social, etc.
 • Tramitació d'inspeccions laborals.

Anna Maria Fontboté Dalmau, Advocada col.legiada n.363 al Col.legi d'Advocats de Reus.
i col.legiada n.1153 al Col.legi d'Advocats de Tarragona

Administratiu

 • Assessorament jurídic i tramitació d'expedients sancionadors formulats per qualsevol administració estatal, autonòmica o municipal.
 • Direcció i assitència jurídica devant els jutjats i tribunals Contenciós Administratius

Fiscal

 • Assessorament jurídic i assitència a inspeccions fiscals.
 • Tramitacions d'expedients davant d'Hisenda (gestió, recaptació, etc.) i davant els tribunals.

Estas interesat
en algun servei

Contacta amb nosaltres i et donarem informació sobre qualsevol dels nostres serveis, omple el següent formulari i especifica’ns les teves necessitats.

Si ho prefereixes també ens pots contactar directament
al telèfon 977 337 000

Horari
Matí 08:30 – 14:30h
Tarda 16:00 – 18:00h
Divendres tarda tancat
fontbote@fontbote.es


Protecció de dades personals
Utilitzarem les seves dades per enviar el butlletí informatiu. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat